วจก. อบรมเรื่องเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อมครั้งที่ 1


 

วจก. อบรมเรื่องเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อมครั้งที่ 1


เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2564 ผศ.วัฒนชัย ชูมาก ประธานกรรมการและผู้รับผิดชอบหลักตำบลแหลมฟ้าผ่า นำทีมงานลงพื้นที่จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อมครั้งที่ 1  ในการนี้ผศ.ดร.ธัชกร วงษ์คำชัย คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน โดยการจัดอบรมครั้งนี้มีเยาวชนในพื้นที่ตำบลแหลมฟ้าผ่า และนักเรียนโรงเรียนวัดไตรมิตรเข้าร่วมโครงการโดยพร้องเพรียง ณ อาคารเอนกประสงค์บ้านขุนสมุทรจีน หมู่ 9 ตำบลแหลมฟ้าผ่า จังหวัดสมุทรปราการ


แหล่งที่มา :: คณะวิทยาการจัดการ

จำนวนผู้เข้าชม :: 136

แชร์ข้อมูล ::