ไอทีพี่สอนน้อง : Disruptive Technology การอยู่รอดของคนยุคดิจิทัล


 

ไอทีพี่สอนน้อง : Disruptive Technology การอยู่รอดของคนยุคดิจิทัล


เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2564  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการไอทีพี่สอนน้อง : Disruptive Technology การอยู่รอดของคนยุคดิจิทัล โดยได้รับเกียรติจากคุณสุดารัตน์ ปสันธนาทร เป็นวิทยากรในการอบรม ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 533 อาคาร 5 ชั้น 3


แหล่งที่มา :: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จำนวนผู้เข้าชม :: 182

แชร์ข้อมูล ::