มรธ.ยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา ช่วงโควิด-19


มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ประกาศยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาให้แก่นักศึกษา ช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ.2564 เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการศึกษา ช่วยเหลือผู้ปกครองและนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าว ดังต่อไปนี้ 

1. นักศึกษาปริญญาตรี ภาคปกติ ลงทะเบียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี ภาคพิเศษ ลงทะเบียนตั้งแต่ 23 พฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไปให้ได้รับการยกเว้น 1 ภาคการศึกษา 

2. ยกเว้นเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าบริหารจัดการห้องเรียน ภาคเรียนละ 500 บาท

กรณีที่นักศึกษาชำระเงินแล้ว ให้นักศึกษาเขียนคำร้องขอเงินคืนที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.02-890-1801 ต่อ 60120 , 60130 

 

โปรดรายละเอียดเพิ่มเติม ตามเอกสารแนบ


เอกสารเพิ่มเติม :: <== คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

แหล่งที่มา :: สำนักงานอธิการบดี

จำนวนผู้เข้าชม :: 729

แชร์ข้อมูล ::