บุคลากร สนอ.ร่วมประชุมส่งเสริมสร้างคุณธรรมความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน


 

บุคลากร สนอ.ร่วมประชุมส่งเสริมสร้างคุณธรรมความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน


เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2564 สำนักงานอธิการบดี จัดโครงการส่งเสริมการสร้างคุณธรรมความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน โดยมีนายจิรายุ พลับสวาท ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี เป็นประธานในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรมีส่วนร่วมด้วยกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้พฤติกรรมสุจริต (https://office.dru.ac.th/copoffice/webboard/) การสร้างทัศนคติและค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริตอยู่ในจิตสำนึกในการปฏิบัติงาน


แหล่งที่มา :: สำนักงานอธิการบดี

จำนวนผู้เข้าชม :: 121

แชร์ข้อมูล ::