มรธ.ร่วมอบรมแกนนำวิศวกรสังคม (แม่ไก่)


 

มรธ.ร่วมอบรมแกนนำวิศวกรสังคม (แม่ไก่)


เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2564 กองพัฒนานักศึกษา คณะครุศาสตร์,คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ,คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี นำโดยอาจารย์เอกรินทร์ ตั้งนิธิบุญ ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา พร้อมอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา เข้าร่วมอบรม "แกนนำวิศวกรสังคม (แม่ไก่)" มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มรัตนโกสินทร์ ระหว่าง วันที่ 18 - 20 มีนาคม 2564 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา


แหล่งที่มา :: สำนักงานอธิการบดี

จำนวนผู้เข้าชม :: 81

แชร์ข้อมูล ::