อบรมเชิงปฏิบัติการ ณ สถานประกอบการการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิต


 

อบรมเชิงปฏิบัติการ ณ สถานประกอบการการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิต


เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2564 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ณ สถานประกอบการการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง การพัฒนาระบบสารสนเทศ  ณ บริษัท ดีซี ไดนามิค โซลูชั่น จำกัด กรุงเทพมหานคร โดยได้รับเกียรติจากคุณปริญญา จันทร์วาววาม  เป็นวิทยากรในการบรรยาย


แหล่งที่มา :: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จำนวนผู้เข้าชม :: 108

แชร์ข้อมูล ::