นศ.นิเทศศาสตร์ อบรมการใช้สื่อยูทูปเพื่อการประชาสัมพันธ์


เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2564 นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ร่วมกันจัดโครงการสัมมนา เรื่องการใช้สื่อยูทูปเพื่อการประชาสัมพันธ์ โดยมีอาจารย์เบญริสา ตันเจริญ อาจารย์ประจำหลักสูตรนิเทศศาสตร์ พร้อมด้วยคุณยุทธนา วงศ์วีระโยธิน ผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์ไอเดียดี ทีวี และผู้ผลิตรายการ ไอเดียดีฮาวทู ช่องยูทูป ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายเพื่อสร้างเสริมการเรียนรู้เทคนิคและแรงจูงใจเพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมนา ได้พัฒนาทักษะประสบการณ์และมีแนวคิดสร้างสรรค์ในการผลิตสื่อยูทูป ณ ห้องประชุม 1201 อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ


แหล่งที่มา :: มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ

จำนวนผู้เข้าชม :: 137

แชร์ข้อมูล ::