มรธ.เข้าร่วมแข่งขันฟุตบอล university league กลุ่ม B พบจุฬา-ม.เกษตร


เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2564 นางสาวปราณี หวังสกุลโชค นักวิชาการศึกษา งานกีฬา กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เข้าร่วมงานแถลงข่าวการแข่งขันกีฬาฟุตบอล university league ครั้งที่ 1 และการจับฉลากแบ่งสายการแข่งขัน โดยผลการจับฉลากแบ่งสายการแข่งขันกีฬาฟุตบอล university league (กลุ่มกรุงเทพฯ) มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี อยู่GROUP B ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งการแข่งขันฟุตบอลครั้งนี้มีมหาวิทยาลัยและสถาบันอุดมศึกษาทั้งในสังกัดและกำกับของ สป.อว. สมัครจำนวน 61 สถาบัน และมีสถาบันอุดมศึกษาจากสังกัดกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สมัครเข้าร่วมแข่งขันอย่างละ 1 สถาบัน รวมทั้งสิ้น 63 สถาบัน โดยจะมี 24 ทีมที่จะผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ กำหนดการแข่งขันระหว่างวันที่ 17 – 26 พฤษภาคม 2564 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่


แหล่งที่มา :: สำนักงานอธิการบดี

จำนวนผู้เข้าชม :: 159

แชร์ข้อมูล ::