ศูนย์ภาษาจัดการทดสอบ DRU Test แบบ paper-based


 

ศูนย์ภาษาจัดการทดสอบ DRU Test แบบ paper-based


เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2564 ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดการทดสอบ DRU Test แบบ paper-based ให้กับนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ ซึ่งการทดสอบครั้งนี้มีนักศึกษาเข้ารับการทดสอบ จำนวน 80 คน ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ อาคาร 2 ชั้น 8 ศูนย์ภาษา


แหล่งที่มา :: ศูนย์ภาษา

จำนวนผู้เข้าชม :: 63

แชร์ข้อมูล ::