ฝึกภาคปฏิบัติการทำอาหาร วิชาการจัดอาหารเพื่องานภัตตาคาร


 

ฝึกภาคปฏิบัติการทำอาหาร วิชาการจัดอาหารเพื่องานภัตตาคาร


เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2564 นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ จัดการฝึกภาคปฏิบัติ วิชาการจัดอาหารเพื่องานภัตตาคาร โดยมีอาจารย์นาวิน เกตุรวม และคณาจารย์ประจำสาขา คอยดูแลให้คำแนะนำแก่นักศึกษา เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้ในการลงมือปฏิบัติจริง ณ อาคารอุตสาหกรรมบริการ (โรงแรม) มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ


แหล่งที่มา :: มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ

จำนวนผู้เข้าชม :: 169

แชร์ข้อมูล ::