สถาบันวิจัยประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลฯ


 

สถาบันวิจัยประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลฯ


วันที่ 10 มีนาคม 2564  สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) U2T เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) แก่ผู้ปฏิบัติงาน โดยมี ผศ.ดร.ยุวลักษณ์ เวชวิทยาขลัง อธิการบดีเป็นประธาน ณ ห้องประชุมศรีเจริญ อาคาร 3 ชั้น 5 


แหล่งที่มา :: สถาบันวิจัยและพัฒนา

จำนวนผู้เข้าชม :: 82

แชร์ข้อมูล ::