โครงการสรรค์สร้างวัสดุอุตสาหกรรมสู่การสร้างสรรค์ชุมชน


 

โครงการสรรค์สร้างวัสดุอุตสาหกรรมสู่การสร้างสรรค์ชุมชน


เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2564 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ สรรค์สร้างวัสดุอุตสาหกรรมสู่การสร้างสรรค์ชุมชน โดย อาจารย์วสุธิดา นักเกษม ผู้ช่วยอธิการบดี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน โดยมีคุณพงษ์เดช โฉมสันเทียะ Designer styling design บริษัทฮอนด้า อาร์แอนดี เอเชีย แปซิฟิค จำกัด และคุณศรุตา เกียรติภาคภูมิ เจ้าของแบรนด์ PIN Metal Art ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้และสร้างแรงบันดาลใจในการออกแบบให้กับนักศึกษาที่เข้าร่วม เพื่อนำความรู้ที่ได้รับไปต่อยอดสร้างสรรค์ผลงานของตนเองต่อไป


แหล่งที่มา :: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

จำนวนผู้เข้าชม :: 226

แชร์ข้อมูล ::