พิธีมอบวุฒิบัตรแสดงความยินดีให้แก่นักศึกษาจาก Guangxi Agricultural Vocational College สาธารณรัฐประชาชนจีน


 

พิธีมอบวุฒิบัตรแสดงความยินดีให้แก่นักศึกษาจาก Guangxi Agricultural Vocational College สาธารณรัฐประชาชนจีน


วันพุธที่ 13 มิถุนายน พ.ศ.2561 คณะกรรมการบริหารโครงการอบรมเฉพาะกิจภาษาและวัฒนธรรมไทย เพื่อการสื่อสารสำหรับชาวต่างประเทศ ภายใต้การกำกับดูแลของ อาจารย์กฤติกา  ชูผล ประธานโครงการฯ จัดพิธีมอบวุฒิบัตรแสดงความยินดีให้แก่นักศึกษาจาก Guangxi Agricultural Vocational College สาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวน 5 คน ในการนี้ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวลักษณ์ เวชวิทยาขลัง รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานเปิดงานและมอบวุฒิบัตรให้แก่นักศึกษาจีน


แหล่งที่มา :: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

จำนวนผู้เข้าชม :: 456

แชร์ข้อมูล ::