อบรม Intensive preparation for DRU Test หลักสูตรวันอาทิตย์ ครั้งที่ 2


เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2564 ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ“Intensive preparation for DRU Test” หลักสูตรวันอาทิตย์ สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  ครั้งที่ 2/2563  ณ ห้อง 252 -254 อาคาร 2 ชั้น 5 โดยการอบรมครั้งต่อไปจะจัดขึ้นในวันที่ 14 และ 21 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ อาคาร 2 ชั้น 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี


แหล่งที่มา :: ศูนย์ภาษา

จำนวนผู้เข้าชม :: 98

แชร์ข้อมูล ::