อบรม Intensive preparation for DRU Test ครั้งที่ 2/2563


 

อบรม Intensive preparation for DRU Test ครั้งที่ 2/2563


เมื่อวันที่ 6, 13 และ 21 มีนาคม 2564 ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “Intensive preparation for DRU Test” สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  ครั้งที่ 2/2563  ณ ห้อง 1111, 1112, 1113, 1116, 1117 และห้อง 1118 อาคาร 1 ชั้น 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 


แหล่งที่มา :: ศูนย์ภาษา

จำนวนผู้เข้าชม :: 84

แชร์ข้อมูล ::