ศูนย์บ่มเพาะฯ จัดอบรมหลักสูตร การลงสีเครื่องประดับ


ศูนย์บ่มเพาะเพื่อการพัฒนาธุรกิจและวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดอบรมหลักสูตรการลงสีเครื่องประดับ รับจำนวนจำกัด 10 ท่าน เปิดอบรมวันที่ 3, 10, 17, 24, 31 กรกฎาคม 2564 เริ่มเรียนเวลา 10.00-16.00 น. ค่าวัสดุ/อุปกรณ์ 1,200 บาท วิทยากรโดยอาจารย์จิตตรัตน์ รุ่งเช้า สถานที่จัดอบรม ห้องจันแก้ว อาคาร 1 ชั้น 15 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ผู้สนใจติดต่อ ศูนย์บ่มเพาะเพื่อการพัฒนาธุรกิจและวิสาหกิจ อาคาร 2 ชั้น 5 (ห้อง 251) โทร. 02-890-2296


แหล่งที่มา :: สำนักงานอธิการบดี

จำนวนผู้เข้าชม :: 358

แชร์ข้อมูล ::