ศูนย์บ่มเพาะจัดอบรมหลักสูตร การทำเครื่องประดับศิราภรณ์


 

ศูนย์บ่มเพาะจัดอบรมหลักสูตร การทำเครื่องประดับศิราภรณ์


ศูนย์บ่มเพาะเพื่อการพัฒนาธุรกิจ และวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดโครงการอบรมทักษะวิชาชีพ หลักสูตร การทำเครื่องประดับศิราภรณ์  วิทยากรโดยอาจารย์พิรุณ ศรีเอี่ยมสะอาด เริ่มเรียนวันที่ 5, 12, 19, 26 มิถุนายน 2564 และวันที่ 3, 10, 17, 24 กรกฏาคม 2664 รับจำนวนจำกัด 10 ท่าน ค่าวัสดุ/อุปกรณ์ 1,500 บาท อบรม ณ ห้องราชพฤกษ์ อาคาร 2 ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/ubi.dru.2051/


แหล่งที่มา :: สำนักงานอธิการบดี

จำนวนผู้เข้าชม :: 142

แชร์ข้อมูล ::