วจก.อบรมเรื่องการสรุปผลข้อมูลการประเมินภาพรวมศักยภาพตำบลฯ


เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2564 ผศ.ดร.ธัชกร วงษ์คำชัย คณบดีคณะวิทยาการจัดการ พร้อมอาจารย์ฎายิน พรยุทธพงศ์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและกิจการพิเศษ และอาจารย์ภูธร กอดแก้ว ประธานกรรมการและผู้รับผิดชอบหลักตำบลบ้านคลองสวน นำทีมงานลงพื้นที่จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ  เรื่องการสรุปผลข้อมูลการประเมินภาพรวมศักยภาพตำบลสู่แผนปฏิบัติการแบบบูรณาการ ตำบลบ้านคลองสวน อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ เวลา 08.30-16.30 น. ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดคลองสวน ตำบลบ้านคลองสวน อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ โดยในการอบรมครั้งนี้มีชุมชนเข้าร่วมโครงการโดยพร้องเพรียง 


แหล่งที่มา :: คณะวิทยาการจัดการ

จำนวนผู้เข้าชม :: 267

แชร์ข้อมูล ::