ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการท่องเที่ยว เชิงวัฒนธรรมสมุทรปราการ


เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2564 ผศ.ดร.ยุวลักษณ์ เวชวิทยาขลัง อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี มอบหมายให้ ดร.พรศิริ กองนวล รองอธิการบดี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการการดำเนินงานการบูรณาการข้อเสนอเชิงยุทธศาสตร์การส่งเสริมการท่องเที่ยว เชิงวัฒนธรรมสมุทรปราการ และโครงการยกระดับเศรษฐกิจสังคมของจังหวัดอย่างยั่งยืน ในการนี้นายวิชัย จันทร์จำรูญ สภาวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการ ให้เกียรติเป็นประธานการประชุม ซึ่งการประชุมครั้งนี้ได้หารือถึงการดำเนินการ เกี่ยวกับโครงการ อว.ส่วนหน้า จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งทางมหาวิทยาลัยเป็นหน่วยปฏิบัติการส่วนหน้า ของกระทรวงอุดมศึกษาฯ ในการสนับสนุนการพัฒนาจังหวัดเพื่อขับเคลื่อนประเทศไปด้วยกัน พร้อมทั้งอธิบายถึงกรอบการทำงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ สังคม รายตำบลแบบบูรณาการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ : U2T ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ


แหล่งที่มา :: มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ

จำนวนผู้เข้าชม :: 157

แชร์ข้อมูล ::