มรธ.รับมอบป้ายศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน


 

มรธ.รับมอบป้ายศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน


เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2564 ผศ.ดร.ยุวลักษณ์ เวชวิทยาขลัง อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี มอบหมายให้ อาจารย์ภัทรพล พรหมมัญ และอาจารย์วสุธิดา นักเกษม ผู้ช่วยอธิการบดี เข้าร่วมพิธี "งานวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ" ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ ในการนี้นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ประธานในพิธี ได้มอบป้ายศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ให้กับทางมหาวิทยาลัยด้วย


แหล่งที่มา :: มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ

จำนวนผู้เข้าชม :: 100

แชร์ข้อมูล ::