โครงการสัมมนาอัตลักษณ์ต้นทุน สิ่งที่บ่งบอกว่าเป็นเรา


เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์และออกแบบดิจิทัล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการสัมมนาอัตลักษณ์ต้นทุน สิ่งที่บ่งบอกว่าเป็นเรา โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ไพโรจน์ ธีระประภา (โรจน์ สยามรวย) มาบรรยายความรู้ให้แก่นักศึกษา โดยมี รศ.ดร.ธญวรรณ ก๋าคำ เป็นประธานในพิธีเปิดและกล่าวต้อนรับ ณ ห้อง 634 อาคาร 6 ชั้น 3


แหล่งที่มา :: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

จำนวนผู้เข้าชม :: 142

แชร์ข้อมูล ::