โครงการฝึกอบรมพัฒนาจิตปฏิบัติธรรม วันมาฆบูชา


 

โครงการฝึกอบรมพัฒนาจิตปฏิบัติธรรม วันมาฆบูชา


เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี นำโดยอาจารย์นิชาภา พิมพสุต ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม อาจารย์สมชาย ศรีรักษ์ และอาจารย์วงศกร เพิ่มผล รองผู้อำนวยการ จัดโครงการฝึกอบรมพัฒนาจิตปฏิบัติธรรม วันมาฆบูชา โดยมีพระกิตติวิมลเมธี (พระอาจารย์สุชีพ สุธมฺโม) ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดบุปผารามวรวิหาร แสดงธรรมเนื่องในวันมาฆบูชาแก่นักศึกษามหาลัยราชภัฏธนบุรี ณ วัดบุปผารามวรวิหาร เขตธนบุรี กรุงเทพฯ


แหล่งที่มา :: สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

จำนวนผู้เข้าชม :: 171

แชร์ข้อมูล ::