คณะผู้บริหาร SCIDRU เข้าพบ ผอ.เขตภาษีเจริญ ร่วมทำโครงการ U2T


เมื่อวันที่ 18 ก.พ. 2564  ผศ.ดร.ประสิทธิ์  ภูสมมา รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  ร่วมด้วย ผศ.ดร.หฤทภัค  อภิรัตน์   ผศ.จันวิภา  สุปะกิ่ง และอาจารย์ประยุทธ  นิสภกุล  เข้าพบนายณัฐพงษ์  มีโภคกิจ ผู้อำนวยการเขตภาษีเจริญ เพื่อหารือแนวทางการดำเนินงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบรูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย (U2T) 

   
   


แหล่งที่มา :: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จำนวนผู้เข้าชม :: 252

แชร์ข้อมูล ::