คณะผู้บริหาร SCIDRU เข้าพบ ผอ.เขตภาษีเจริญ ร่วมทำโครงการ U2T


 

คณะผู้บริหาร SCIDRU เข้าพบ ผอ.เขตภาษีเจริญ ร่วมทำโครงการ U2T


เมื่อวันที่ 18 ก.พ. 2564  ผศ.ดร.ประสิทธิ์  ภูสมมา รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  ร่วมด้วย ผศ.ดร.หฤทภัค  อภิรัตน์   ผศ.จันวิภา  สุปะกิ่ง และอาจารย์ประยุทธ  นิสภกุล  เข้าพบนายณัฐพงษ์  มีโภคกิจ ผู้อำนวยการเขตภาษีเจริญ เพื่อหารือแนวทางการดำเนินงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบรูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย (U2T) 

   
   


แหล่งที่มา :: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จำนวนผู้เข้าชม :: 200

แชร์ข้อมูล ::