วจก. ลงพื้นที่เก็บข้อมูลแขวงบางขุนนนท์ (U2T)


 

วจก. ลงพื้นที่เก็บข้อมูลแขวงบางขุนนนท์ (U2T)


เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 อาจารย์ฎายิน พรยุทธพงศ์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและกิจการพิเศษ อาจารย์ชมพรรณ รักษ์ศรีทอง รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบริการวิชาการ พร้อมทีมงาน ลงพื้นที่เก็บข้อมูลโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ (U2T) ณ  ชุมชนแขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร


แหล่งที่มา :: คณะวิทยาการจัดการ

จำนวนผู้เข้าชม :: 190

แชร์ข้อมูล ::