นศ.มรธ. ร่วมคัดเลือก นศ. เพื่อรับรางวัลพระราชทาน


 

นศ.มรธ. ร่วมคัดเลือก นศ. เพื่อรับรางวัลพระราชทาน


เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 กองพัฒนานักศึกษา นำ นางสาวประกายเเก้ว ปิ่นจันทร์ นักศึกษาคณะครุศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนุบรี เข้าร่วมการสัมภาษณ์เพื่อประเมินและคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา เขตกรุงเทพมหานคร (สถานศึกษาขนาดกลาง) ประจำปีการศึกษา 2564 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา อาคาร 31 ชั้น 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


แหล่งที่มา :: กองพัฒนานักศึกษา

จำนวนผู้เข้าชม :: 91

แชร์ข้อมูล ::