วจก อบรมเตรียมความพร้อมด้านบุคลิกภาพก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพนิเทศฯ


 

วจก อบรมเตรียมความพร้อมด้านบุคลิกภาพก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพนิเทศฯ


เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ นำโดยผศ.ดร.พัชราภา เอื้ออมรวนิช จัดโครงการเตรียมความพร้อมด้านบุคลิกภาพ ก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพนิเทศศาสตร์ ในการนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรอาจารย์เขมนิจ มาลาเว อาจารย์ประจำวิทยาลัยนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต โดยการอบรมครั้งนี้มีนักศึกษาในหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิตเข้าร่วมโครงการโดยพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ อาคาร 2 ชั้น 8


แหล่งที่มา :: คณะวิทยาการจัดการ

จำนวนผู้เข้าชม :: 139

แชร์ข้อมูล ::