ศูนย์ภาษาอบรมหลักสูตร Introduction Phonics


 

ศูนย์ภาษาอบรมหลักสูตร Introduction Phonics


เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564 ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร Introduction Phonics  ให้กับนักศึกษา และผู้สนใจ ณ ห้อง 1116 อาคาร 1 ชั้น 11  มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี


แหล่งที่มา :: ศูนย์ภาษา

จำนวนผู้เข้าชม :: 97

แชร์ข้อมูล ::