มรธ. จัดสัมภาษณ์คัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ (U2T)


 

มรธ. จัดสัมภาษณ์คัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ (U2T)


เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 คณาจารย์และเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ ทำการสอบสัมภาษณ์ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจ สังคม รายตำบลแบบบูรณาการ (U2T) รอบสุดท้าย ณ อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ โดยทางมหาวิทยาลัยจะประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 ทางเว็บไซต์ www.dru.ac.th


แหล่งที่มา :: มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ

จำนวนผู้เข้าชม :: 400

แชร์ข้อมูล ::