มรธ. ร่วมลงนามความร่วมมือ MOUกับบริษัท China-Thai Education


เมื่อวันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 ได้มีพิธีลงนามความร่วมมือ MOU ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีโดยท่านอธิการบดี ผศ.ดร.ยุวลักษณ์ เวชวิทยาขลัง และประธานบริษัท China- Thai Education Co.Ltd. นำโดย Mr.Yong Chen (คุณมังกร) ได้ตกลงจัดส่ง นศ.จีนมาเรียนระดับ ปริญญาตรีและปริญญาโท เข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี โดยจะส่งนักศึกษารอบแรกเข้ามาเรียนในเดือน สิงหาคม 2564 นี้ ผู้เข้าร่วมพิธีประกอบด้วย ผู้บริหารและประธานสาขาวิชาของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีและทีมงานบริษัท China-Thai Education Co.Ltd. เข้าร่วม ณ ห้องศรีเจริญ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี


แหล่งที่มา :: งานวิเทศสัมพันธ์

จำนวนผู้เข้าชม :: 148

แชร์ข้อมูล ::