อบรมเชิงปฏิบัติการ การแต่งหน้าและเครื่องแต่งกาย


 

อบรมเชิงปฏิบัติการ การแต่งหน้าและเครื่องแต่งกาย


เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 อาจารย์จุฑามาศ ศรีรัตนา อาจารย์ประจำหลักสูตรนิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การแต่งหน้าและเครื่องแต่งกาย" โดยได้รับเกียรติจากคุณธชธร รดากิตติ์อมร Makeup Artist & Consultant บริษัท เซ็นทรัลวัตสัน จำกัด สาขาเมกาบางนา มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรม ณ ห้องเรียน 9306 อาคารเรียนรวม 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ


แหล่งที่มา :: มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ

จำนวนผู้เข้าชม :: 78

แชร์ข้อมูล ::