โครงการสร้างสรรค์พัฒนาศิลปะเพื่อการปรับภูมิทัศน์และอัตลักษณ์ชุมชน


 

โครงการสร้างสรรค์พัฒนาศิลปะเพื่อการปรับภูมิทัศน์และอัตลักษณ์ชุมชน


เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 สาขาวิชาออกแบบทัศนศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ร่วมกับศิลปินกลุ่ม HOW และชุมชนวัดใหม่วิเชียร จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "สร้างสรรค์พัฒนาศิลปะเพื่อการปรับภูมิทัศน์และอัตลักษณ์ชุมชน" ที่ชุมชนวัดใหม่วิเชียร แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร เพื่อเผยแพร่ผลงานศิลปะผ่านเรื่องราวของผู้คนในชุมชนและยกระดับคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ของผู้คนในชุมชนโดยให้ศิลปะสตรีทอาร์ต เข้าไปมีส่วนร่วมพัฒนาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และเป็นแหล่งเรียนรู้แห่งใหม่ในพื้นที่ฝั่งธนบุรี

 


แหล่งที่มา :: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

จำนวนผู้เข้าชม :: 134

แชร์ข้อมูล ::