มรธ.จัดงานวันพระราชทานนามสถาบันราชภัฏ


 

มรธ.จัดงานวันพระราชทานนามสถาบันราชภัฏ


เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดงานวันพระราชทานนาม "สถาบันราชภัฏ" แทนคำว่าวิทยาลัยครู โดยในช่วงเช้ามีพิธีถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์จากวัดประดิษฐาราม จำนวน 9 รูป จากนั้นคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมพิธีแห่ตราพระราชลัญจกร โดยมีผศ.ดร.ยุวลักษณ์ เวชวิทยาขลัง อธิการบดี ในฐานะประธานในพิธี นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ถวายเครื่องสักการะราชสดุดี และกล่าวอาเศียรวาทสดุดี พร้อมเป็นประธานเปิดพิธีงานนิทรรศการ "วันราชภัฏ"

ในการนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดพิธีรับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลับราชภัฏธนบุรี โดยดร.ผดุงชาติ สุวรรณวงศ์ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย เป็นผู้เชิญประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องแต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีวางเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พร้อมอ่านประกาศแต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี หลังจากนั้น ผศ.ดร.ยุวลักษณ์ เวชวิทยาขลัง เข้ารับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี และกราบบังคมทูลสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสรับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ อาคาร 2 ชั้น 8


แหล่งที่มา :: สำนักงานอธิการบดี

จำนวนผู้เข้าชม :: 347

แชร์ข้อมูล ::