คกก.ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยมอบหมวกกันน็อคให้มหาวิทยาลัย


เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 ผศ.ดร.ยุวลักษณ์ เวชวิทยาขลัง อธิการบดี รับมอบมอบหมวกกันน็อค จำนวน 20 ใบ มูลค่า 5,000 บาท จากคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี มอบหมวกกันน็อค โดยประธานสภานักศึกษาจะนำหมวกกันน็อคไปทำกิจกรรมเพื่อรณรงค์สร้างการขับขี่จักรยานยนต์อย่างปลอดภัยให้กับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราฃภัฏธนบุรีต่อไป


แหล่งที่มา :: สำนักงานอธิการบดี

จำนวนผู้เข้าชม :: 165

แชร์ข้อมูล ::