วจก ลงพื้นที่เก็บข้อมูล ณ ชุมชนแขวงดาวคะนอง


 

วจก ลงพื้นที่เก็บข้อมูล ณ ชุมชนแขวงดาวคะนอง


เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2564 ผศ.กมลศักดิ์ วงศ์ศรีแก้ว พร้อมด้วยอาจารย์ฎายิน พรยุทธพงศ์ รองคณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี พร้อมทีมงาน ลงพื้นที่เก็บข้อมูลโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ (U2T) ณ ชุมชนแขวงดาวคะนอง เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร


แหล่งที่มา :: คณะวิทยาการจัดการ

จำนวนผู้เข้าชม :: 222

แชร์ข้อมูล ::