มรธ. ร่วมลงนาม MOU โครงการสร้างเครือข่ายบูรณาการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล


 

มรธ. ร่วมลงนาม MOU โครงการสร้างเครือข่ายบูรณาการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล


เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) โครงการสร้างเครือข่ายบูรณาการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ : U2T โดยมีผศ.ดร.ยุวลักษณ์ เวชวิทยาขลัง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราฃภัฏธนบุรี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการ ในการนี้ได้รับเกียรติจากนายชัยพจน์ จรูญพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานเปิดพิธีและร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กับ 24 ตำบลและหน่วยงานภายในจังหวัดสมุทรปราการ ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 อาคารอุตสาหกรรมบริการ (โรงแรม) มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีสมุทรปราการ


แหล่งที่มา :: มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ

จำนวนผู้เข้าชม :: 133

แชร์ข้อมูล ::