อบรม Intensive preparation for DRU Test หลักสูตรวันอาทิตย์


เมื่อวันที่ 7กุมภาพันธ์ 2564 ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดโครงอบรมเชิงปฏิบัติการ“Intensive preparation for DRU Test” หลักสูตรวันอาทิตย์ สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  ครั้งที่ 1/2563  ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ อาคาร 2 ชั้น 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี โดยการอบรมครั้งต่อไปจะจัดขึ้นในวันที่ 14 และ 21 กุมภาพันธ์ 2564


แหล่งที่มา :: ศูนย์ภาษา

จำนวนผู้เข้าชม :: 103

แชร์ข้อมูล ::