สาขาทรัพยากรมนุษย์ วจก ลงพื้นที่เก็บข้อมูล ณ ชุมชนแขวงบ้านช่างหล่อ


 

สาขาทรัพยากรมนุษย์ วจก ลงพื้นที่เก็บข้อมูล ณ ชุมชนแขวงบ้านช่างหล่อ


เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 อาจารย์ประพัฒน์ เขียวประภัสสร อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ พร้อมทีมงาน ลงพื้นที่เก็บข้อมูลโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ (U2T) ณ ชุมชนแขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร


แหล่งที่มา :: คณะวิทยาการจัดการ

จำนวนผู้เข้าชม :: 98

แชร์ข้อมูล ::