วจก เข้าร่วมพิธี MOU เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ


 

วจก เข้าร่วมพิธี MOU เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ


เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 ผศ.ดร.ธัชกร วงษ์คำชัย คณบดีคณะวิทยาการจัดการ พร้อมด้วยรองคณบดี ประธานหลักสูตร และคณาจารย์ เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 อาคารอุตสาหกรรมบริการ (โรงแรม) มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ ในการนี้เมื่อเสร็จพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ได้เข้าพบผู้นำชุมชนเพื่อหารือในการทำแผนการดำเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ (U2T) 

 


แหล่งที่มา :: คณะวิทยาการจัดการ

จำนวนผู้เข้าชม :: 76

แชร์ข้อมูล ::