รณรงค์มาตรการป้องกันไวรัสโควิด-19


เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี นำเจ้าหน้าที่กองพัฒนานักศึกษาร่วมกับผู้นำนักศึกษา สโมสรนักศึกษา ทำกิจกรรมมาตรการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 เรื่องการเว้นระยะห่างทางสังคมในโรงอาหาร บริเวณที่นั่งภายในมหาวิทยาลัย 


แหล่งที่มา :: สำนักงานอธิการบดี

จำนวนผู้เข้าชม :: 176

แชร์ข้อมูล ::