รายงานตัวและสัมภาษณ์ โครงการยกระดับเศรษฐกิจฯ


 

รายงานตัวและสัมภาษณ์ โครงการยกระดับเศรษฐกิจฯ


เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2564 คณาจารย์และเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ร่วมกันรับรายงานตัว บุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจ สังคม รายตำบลแบบบูรณาการ ในรอบที่ 1 พร้อมทั้งสอบสัมภาษณ์ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการฯ รอบที่ 2 ครั้งที่ 1 ณ อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ โดยทางมหาวิทยาลัยได้เปิดรับสมัครรอบที่ 2 ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 ตามรายละเอียดดังนี้

https://www.dru.ac.th/form/form/r/32/...


แหล่งที่มา :: มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ

จำนวนผู้เข้าชม :: 274

แชร์ข้อมูล ::