มรธ.ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อภายในมหาวิทยาลัย


 

มรธ.ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อภายในมหาวิทยาลัย


เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ได้ทำการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรค โดยได้รับการสนับสนุนจาก สข.จิรเสกข์ วัฒนมงคล และบริษัท ดีไฮจีนิค ประเทศไทย จำกัด นำเจ้าหน้าที่มาฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เพื่อป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19


แหล่งที่มา :: สำนักงานอธิการบดี

จำนวนผู้เข้าชม :: 221

แชร์ข้อมูล ::