กองพัฒนานักศึกษาลงพื้นที่ชุมชนพูนบำเพ็ญ ครั้งที่ 2


 

กองพัฒนานักศึกษาลงพื้นที่ชุมชนพูนบำเพ็ญ ครั้งที่ 2


 เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2563 อาจารย์เอกรินทร์ ตั้งนิธิบุญ ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี พร้อมบุคลากรและผู้นำนักศึกษา จำนวน 12 คน ลงพื้นที่ศึกษาเรียนรู้ชุมชนเป็นครั้งที่ 2 ณ ชุมชนพูนบำเพ็ญ เขตภาษีเจริญ โดยชุมชนพูนบำเพ็ญ มีการสร้างสถานีการเรียนรู้ต่าง ๆ ทั้งหมด 16 สถานี เช่น บ้านต้นไม้ บ้านเครื่องยนต์โบราณ บ้านขนมไทย บ้านกล้วยไม้ บ้านโฮมสเตย์ บ้านคัดแยกขยะ เป็นต้น โดยมีหัวหน้าผู้ดูแลสถานีการเรียนรู้เป็นคนในชุมชนพูนบำเพ็ญ โดยกิจกรรมที่บุคลากรและผู้นำนักศึกษาได้ลงปฏิบัติกับชุมชนในครั้งที่ 2 คือ การทำความรู้จักและสร้างความเข้าใจกับผู้นำชุมชน การศึกษาวิถีชีวิตผู้คนในชุมชนพูนบำเพ็ญ และสอบถามพูดคุย กับผู้นำชุมชนและหัวหน้าสถานีการเรียนรู้ต่าง ๆ 


แหล่งที่มา :: สำนักงานอธิการบดี

จำนวนผู้เข้าชม :: 237

แชร์ข้อมูล ::