วจก. ประชุมวางแผนการดำเนินงานโครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย


 

วจก. ประชุมวางแผนการดำเนินงานโครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย


เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2564 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดประชุมคณะกรรมการวิเคราะห์แผนแนวทางการดำเนินงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) โดยมี ผศ.ดร.ธัชกร วงษ์คำชัย คณบดีวิทยาการจัดการ เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยรองคณบดี ประธานหลักสูตร และอาจารย์คณะวิทยาการจัดการ เพื่อจัดทำแผนและแนวทางการดำเนินงานโครงการ ณ ห้องประชุมศรีเจริญ อาคาร 3 ชั้น 5  


แหล่งที่มา :: สำนักงานอธิการบดี

จำนวนผู้เข้าชม :: 290

แชร์ข้อมูล ::