อธิการบดีมรธ. มั่นใจมาตรการป้องกันโควิด แม้ใช้พื้นที่เป็น รพ.สนาม


 

อธิการบดีมรธ. มั่นใจมาตรการป้องกันโควิด แม้ใช้พื้นที่เป็น รพ.สนาม


เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2564 ผศ.ดร.ยุวลักษณ์ เวชวิทยาขลัง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กล่าวถึงกรณีที่มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ ส่งมอบพื้นที่บริเวณหอประชุม และหอพักนักศึกษา เพื่อใช้เป็นสถานที่ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในพื้นที่สมุทรปราการ เพื่อจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม และหอผู้ป่วยเฉพาะกิจในการป้องกันการควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ว่า มหาวิทยาลัยมีมาตรการในการป้องกันการระบาดภายในมหาวิทยาลัย เพื่อสร้างความมั่นใจ ความปลอดภัยให้กับบุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัย โดยมหาวิทยาลัยร่วมมือกับสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ เรื่องการทำระบบบำบัดน้ำเสีย การเก็บขยะ เพื่อไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : มรธ. มอบพื้นที่ มรธ. สมุทรปราการ ตั้งโรงพยาบาลสนาม


แหล่งที่มา :: สำนักงานอธิการบดี

จำนวนผู้เข้าชม :: 340

แชร์ข้อมูล ::