สัมภาษณ์ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ


 

สัมภาษณ์ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ


เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2564 คณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ จัดการสอบสัมภาษณ์ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจ สังคม รายตำบลแบบบูรณาการ รอบที่ 1 ณ อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ

ทั้งนี้ โครงการยกระดับเศรษฐกิจ สังคม รายตำบลแบบบูรณาการ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เปิดรับสมัครรอบที่ 2 ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564


แหล่งที่มา :: มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ

จำนวนผู้เข้าชม :: 484

แชร์ข้อมูล ::