มรธ. มอบพื้นที่ มรธ. สมุทรปราการ ตั้งโรงพยาบาลสนาม


 

มรธ. มอบพื้นที่ มรธ. สมุทรปราการ ตั้งโรงพยาบาลสนาม


เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2564 ผศ.ดร.ยุวลักษณ์ เวชวิทยาขลัง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เข้าร่วมพิธีรับมอบสถานที่ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่สมุทรปราการ เพื่อจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม และหอผู้ป่วยเฉพาะกิจในการควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในการนี้ได้รับเกียรติจากนายณรงค์ อภิกุลวณิช ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 6 และนายวันชัย คงเกษมผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมพิธี ณ หอประชุมอาคารอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ

โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี มอบพื้นที่ส่วนหนึ่งภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการเพื่อให้จังหวัดสมุทรปราการดำเนินการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม เพื่อรักษาผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 เพื่อลดภาระในการครองเตียงในโรงพยาบาลในจังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งจังหวัดสมุทรปราการ โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องจะดำเนินการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม และหอผู้ป่วยเฉพาะกิจต่อไป


แหล่งที่มา :: สำนักงานอธิการบดี

จำนวนผู้เข้าชม :: 897

แชร์ข้อมูล ::