ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับเลือกจ้างเหมาบริการ ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจฯ


 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับเลือกจ้างเหมาบริการ ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจฯ


มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการ ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจ สังคม รายตำบลแบบบูรณาการ รายละเอียดตามเอกสารแนบ


แหล่งที่มา :: สำนักงานอธิการบดี

จำนวนผู้เข้าชม :: 509

แชร์ข้อมูล ::