Warning: date(): Invalid date.timezone value 'Asia/Bamgkok', we selected the timezone 'UTC' for now. in D:\AppServ\www\drunews\modules\systems\sys_news\new_detail.php on line 121 

ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย : ประเด็นสังคมสูงวัย และทุน


เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2563 สถาบันวิจัย ได้จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย : ประเด็นสังคมสูงวัย และทุนท้าทายไทย เพื่อจัดการความรู้เพื่อใช้ประโยชน์เชิงชุมชน สังคม เพื่อพัฒนาโจทย์วิจัยประเด็นผู้สูงอายุ และท้าทายเพื่อจัดการความรู้เพื่อใช้ประโยชน์เชิงชุมชน สังคม ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ อาคาร 2 ชั้น 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี


แหล่งที่มา :: สถาบันวิจัยและพัฒนา

จำนวนผู้เข้าชม :: 96

แชร์ข้อมูล ::