ประชุมเชิงปฏิบัติการ การตรวจสอบ วิเคราะห์ และนำเสนอข้อมูลพัฒนาตำบล


 

ประชุมเชิงปฏิบัติการ การตรวจสอบ วิเคราะห์ และนำเสนอข้อมูลพัฒนาตำบล


เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2563 สถาบันวิจัยและพัฒนาได้จัด โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การตรวจสอบ วิเคราะห์ และนำเสนอข้อมูลพัฒนาตำบล (TCNAP) ในรูปแบบ inforgraphic ณ ห้อง 2127 อาคาร 2 ชั้น 12 เวลา 9.00-12.00 น.


แหล่งที่มา :: สถาบันวิจัยและพัฒนา

จำนวนผู้เข้าชม :: 88

แชร์ข้อมูล ::