โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเพิ่มคุณภาพชีวิตประชากรสูงอายุ


 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเพิ่มคุณภาพชีวิตประชากรสูงอายุ


เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2563 คณาจารย์และเจ้าหน้าที่จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกันจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเพิ่มคุณภาพชีวิตประชากรสูงอายุและบุคคลทั่วไปในชุมชน ครั้งที่ 1 ให้กับชาวชุมชนมัสยิดบ้านสมเด็จและบุคคลทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมอบรมจำนวน 40 คน โดยอิหม่ามสง่า ผันผาย อิหม่ามประจำมัสยิดนูรุ้ลมู่บีน (มัสยิดบ้านสมเด็จ) ให้เกียรติกล่าวเปิดงาน และได้รับเกียรติจากทีมวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ได้แก่ อาจารย์สุนันทา ชาแสน และผู้ช่วยศาสตราจารย์จันวิภา สุปะกิ่ง เป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้และฝึกปฏิบัติการทำพุดดิ้งน้ำเต้าหู้ฟรุ๊ตสลัด และการนำถั่วเหลืองมาประยุกต์ใช้หรือสร้างสรรค์เมนูเพื่อสุขภาพ

 


แหล่งที่มา :: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จำนวนผู้เข้าชม :: 252

แชร์ข้อมูล ::